Ionbinding

Dit kan bereikt worden door ofwel elektronenafgifte, waarbij . De ionbinding is de binding die het gevolg is van de elektrische aantrekkingskracht tussen positieve en negatieve ionen. De sterkte van een ionbinding hangt onder andere af van de grootte van de ionladingen en van de onderlinge afstand tussen de ladingen. Een ionbinding komt voor in zouten en is, vergeleken met de . Karakteristieken van een covalente en een ionbinding , van intermoleculaire krachten tot intramoleculaire krachten.

Een covalente binding is een binding tussen twee niet-metalen waarbij er een valentie-elektronenpaar gemeenschappelijk gesteld wordt. Gewone covalente binding. Soms kan een atoom een elektron verliezen of opnemen.

Dat kan als een stof in een vloeistof oplost. Tijdens het oplossen, in water, valt het molecuul NaCl uiteen in de atomen natrium en chloor waarbij het chlooratoom een . Het gevolg van deze zeer sterke . Ik heb de zoekmachine al gebruikt maar niks gevonden.

Ik heb al veel informatie van dit forum gelezen. Weet iemand het verschil tussen een . Intermoleculaire krachten. IonenbindungBinding door elektrische aantrekking van twee tegengestelde geladen ionen. Verwarrend zou ik zeggen. Een zout is opgebouwd uit positieve en negatieve ionen.

Geleiden atoombindingen stroom en warmte? Welk soort ionen zijn aanwezig in een ionbinding ? Wat is de toestand van elektronen in een metaalbinding? Geef een toepassing van H2O. Welke van de volgende stoffen is geen atoombinding? Maar eerst wat lastige vragen, waar leerlingen lang niet altijd een goed ant- woord op geven.

Positieve- en negatieve ionen. Bij een ionbinding is een elek- tron van het kation overgedragen aan het anion. Atomen streven naar een ge- vulde buitenste schil. Bij de vorming van O2- uit .

De elektronegatieve waarde van een atoom kan je vinden op het periodiek systeem. Berichten over ionbinding geschreven door Pascal. Get the most out of your new GION touring bindings.