Inductie spoel

In de elektriciteitsleer is zelfinductie het natuurkundige verschijnsel dat een veranderende elektrische stroom door een geleider (zoals een spoel van koperdraad) een veranderend magnetisch veld opwekt, en dat veranderende magnetische veld weer een tegenspanning veroorzaakt in dezelfde geleider, die de . De zelfinductie van een spoel is evenredig met het kwadraat van het aantal windingen. Spring naar Zelfinductie – Het minteken wijst op het tegenwerken van de spoel ( inductie ). De beginletter L van zijn naam wordt gebruikt als symbool voor zelfinductie. Het resulterende elektrische veld moet nu gelijk zijn aan . Een spoel , of zelfinductie , is eigenlijk een klos draa zoals ook aan het symbool te zien is: Deze afbeelding toont twee spoelen. Wat zal er gaan gebeuren als we de spoel aansluiten op een gelijkspanningsbron (batterij)?

Volgens de inductiewet van Faraday is deze inductiespanning recht evenredig met het veranderingstempo van de magnetische flux binnen de spoel. Je controleert de inductiewet van Faraday in een experimenteel onderzoek. Je voert dat onderzoek uit met een meetopstelling die bestaat uit een spoel (de inductiespoel ) in . Ook de stroomsterkte I speelt een rol. De formules voor de magnetische flux ϕ zijn enkel geldig als het magnetisch veld homogeen is.

Een magneet die naar een spoel toe of van een spoel af beweegt, veroorzaakt een spanning over de uiteinden van de spoel : de inductiespanning. Of door de magneet te vervangen door een spoel. VWO: Zelfinductie van een spoel Met dank aan de originele powerpoint presentatie van Ton Tijmensen.

Stroomsterkte, magnetische inductie en Lorentzkracht bij spoel met draad. Deze kenmerken zijn nogal goed verbonden met het model. In kast-, bril- en achter-het oortoestellen, zijn vrijwel steeds magnetische . Voor mijn po 6v natuurkunde doe ik onderzoek naar het verband tussen de inductiestrom en het veranderingstempo van de flux.

Hiervoor wek ik doormiddel van een toongenerator (zaagtand) een . Alleen als de draad gebogen is, zoals in een spoel , krijg je zelfinductie en mee- of tegenflux. De oppervlakte (A) van een speol wordt bedoeld het oppervlak wat je ziet als je recht door de spoel heenkijkt. Dit artikel beschrijft enkele methodes om de zelfinductie en de interne serie weerstan ook wel ESR (equivalent series resistance), van spoelen te meten. Een spoel heeft naast zijn belangrijkste eigenschap: de zelfinductie , ook parasitaire eigenschappen.

De belangrijkste hiervan zijn de . Een inductie spoel is een spoel die bestaat uit een gewikkelde draad. Een elektrische stroom die. De inductie – stroom in de spoel blijkt een wijzerstroom te zijn.

De magneet wordt snel uit de spoel getrokken. In al deze gevallen ontstaat in de wijde spoel een electrische spanning en ten gevolge daarvan een inductiestroom, doordat het magnetisch krachtenveld verandert. In de gevallen en wordt het aantal . De inleidende alineas zijn algemeen geldig bij gekoppelde ketens.

We herhalen nog even: Een stroom door een spoel veroorzaakt een magnetisch veld. Huiswerk en Practica: Beste, Bij volgende vraag staan identieke spoelen met zelfinductie L die parallel worden geschakeld. In deze schakeling hebben ze een wederzijdse inductie.

Wat is de equivalente zelfinductie van de schakeling?