Gebruiksaanwijzing tijdklok

Ik wil een tijdschakelaar met pinnetjes gebruiken voor de eerste keer. Alleen heb ik helaas de beschrijving niet. Kan iemand me misschien uitleggen hoe dit werkt ? Ik heb er een foto van bijgedaan.

In deze video ziet u hoe u op eenvoudige wijze de analoge tijdschakelaar van Legrand instelt. In de gebruiksaanwijzing staat naar beneden (lees ik die ook een keer) en ze moeten omhoog! Alle reacties Link kopieren Quote Rapporteren Bookmark deze post. Als je hem in het stopcontact steekt nadat je die zwarte . Of stel een vraag aan een andere bezitter van uw product als u problemen heeft met uw apparaat. Elektronische schakelklok.

Bevestig het symbool tij datum via kort indrukken van SET. Is uw product kapot en biedt de handleiding geen oplossing meer? Dan kunt u gratis terecht bij Repair Café. Tijdschakelklok met dagprogramma.

Werkingsvoltage: 230V (50Hz). Dagprogrammering in periodes van minuten. Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Schakelprogramma instellen.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudig opgeslagen in een automatisch gegevensbestan of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij . Timer Gebruiksaanwijzing. Onjuist gebruik of het niet lezen van de gebruiksaanwijzing kan defecten veroorzaken. Het is daarom gewenst de gebruiksaanwijzing door te nemen. De tijdschakelklok is nu bedrijfsklaar.

Indien u het pennetje in de binnenring plaatst, wordt het aangesloten apparaat op de . Richting van de volgende opdracht. Insteltijden voor OP en NEER. Het in deze handleiding beschreven timerbedieningselement wordt gebruikt voor het handmatig en tijdgestuurd.

Er zijn rijen met pinnen binnenring en een buitenring. Dan is de tijd ingedeelt in 15minuten.