Aardlekschakelaar werking

Je weet hoe je een aardlekschakelaar moet testen. Je kunt het verschil tussen beiden uitleggen. U bent zelf verantwoordelijk voor een goed werkende aarding in uw woning. Om de stroom weer in te schakelen kunt u het palletje terug zetten. Een aardlekschakelaar schakelt de stroom uit als er lekstroom naar de . Valt de stroom niet uit na het indrukken van de knop, zorg er dan voor dat de aardlekschakelaar vervangen wordt.

Treedt de schakelaar vanzelf in werking , en valt de stroom uit, dan is er iets mis met één van de apparaten die u gebruikt. Aardlekschakelaar : Een automaat is niet hetzelfde als een aardlekschakelaar. Deze worden vaak door elkaar gehaald. De werking van de aardlekschakelaar in uw meterkast is erg belangrijk en moet u regelmatig testen. De werking als hierboven beschreven is bij een goed functioneerde groepenkast (als geheel).

In sommige gevallen (door ouderdom) functioneerd de groep of aardlek schakelaar niet optimaal. Ons advies is: laat op regelmatige basis uw elektra systeem door een erkende elektra inslallateur beoordelen en testen. Wat is een aardlekschakelaar ? Waarom is deze belangrijk?

Schakel de installatieautomaat weer uit. Herhaal deze stappen totdat de installatieautomaat uitvalt. Het is nu duidelijk welk apparaat de storing veroorzaakt, of dat er teveel apparaten tegelijk in werking zijn. Blijft de installatieautomaat uitvallen? Voor een goede, veilige werking van de aardlekschakelaar is het belangrijk dat u de werking regelmatig test.

De aardlekschakelaar kan uw leven redden. De noodzaak van een goede werking is dus van levensbelang. Het is een extra beveiliging die de stroom uitschakelt bij storingen, bescherming biedt bij kortsluiting en het onbedoeld onder spanning staan van apparaten voorkomt.

Hierdoor zal de aardlekschakelaar bij overschrijding van de aanspreekstroom in werking treden, waardoor de betreffende groepen spanningsloos worden. Daarom is het belangrijk de werking van de aardlekschakelaar regelmatig te testen. Deze stromen moeten gelijk zijn. Zijn ze niet gelijk, dan lekt er ergens stroom weg, dit is de lekstroom.

Werking van de aardlekschakelaar. Een lekstroom mag de 30mA niet overschrijden, omdat er boven de 30mA . De goede werking van dit type aardlekschakelaar is alleen gegarandeerd als de foutstroom zuiver sinusvorming is, ofwel niet wordt verstoord door zogenoemde netvervuiling van dimmers, frequentie regelaars, enz. Dat kan in de hedendaagse elektrische installatie niet meer worden gegarandeerd zodat . Met knop wordt het apparaat ingeschakel is de electromagnetische schakelaar, de electronische versterker. Een eventuele aardleiding wordt in het apparaat doorverbonden, maar staat geheel los van de beschermende werking van de aardlekschakelaar.

Bestelbon voor ANWB clubartikelen datuhandtekening:.