Zuur base reactie

Of er al dan niet een praktisch meetbaar evenwicht optreedt, hangt af van de aard van het zuur (sterk of zwak) en base (sterk of zwak). Bij een reactie waarvan het evenwicht sterk naar rechts ligt (in bovenstaand voorbeeld aan de kant van zout en water) wordt niet meer van een evenwichtsreactie gesproken, maar van een . Welkom bij deze les over zuur – basereacties. In deze les leer je hoe je reacties tussen zuren en basen kunt opstellen met behulp van je BINAS.

Het is daarom handig om, naast pen en papier, ook een BINAS paraat te hebben. Zo kun je meteen meedoen met de opgaven in deze les. Een zuur -basereactie is een reactie waarbij, zoals het woord eigenlijk al aanduidt, een zuur met een base reageert. Deze reactie is een evenwichtsreac. Zoek het zuur , zoek de base (als in klas 4).

Apolaire bindingen doen veelal niet mee met een zuur – base reactie. Het antwoord op deze vraag is erg. Korte uitleg over het opstellen van zuur – base – reacties waarbij rekening wordt gehouden met 1. En toch beweren ze dat dit klopt. Is een reactie met water een uitzondering?

Hoe kan dit dan reageren? Geldt daar altijd dat een zwak zuur of zwakke base altijd 1 . Maar er zijn zoveel uitzonderingen dat ik het alsnog niet altijd goed doe en ik snap de regels van die uitzonderingen niet, wanneer wat geldt. Dit reactietype noemt men neutraliseren. Voorbeeld: Geef de vergelijking van de reactie van verdund zwavelzuur met natronloog. De sulfaationen nemen niet deel aan de reactie en worden . Gebruik Binas om uit te vinden of het zuur of base is!

Om te zien welke basen met welke zuren kunnen reageren, kun je terug vinden in je Binas. Als een zuur in boven de base staat, dan kan er een reactie plaatsvinden. Staat het zuur onder de base, dan zal er geen reactie plaatsvinden.

Ik kwam bijvoorbeeld eens de volgende . Hallo, Voor mijn examen moet ik zuren en basen en redoxreacties beheersen. Als een sterk zuur reageert met een sterke base, is de reactie geheel aflopend. Als het zuur of de base sterk is, dwz een sterk zuur met een zwakke base of . Zuur – base reacties , aflopen of evenwicht.

Wanneer is de reactie aflopend en wanneer ontstaat er een evenwicht. Toegevoegd door: neuffie .