Zelfinductie spoel

In de elektriciteitsleer is zelfinductie het natuurkundige verschijnsel dat een veranderende elektrische stroom door een geleider (zoals een spoel van koperdraad) een veranderend magnetisch veld opwekt, en dat veranderende magnetische veld weer een tegenspanning veroorzaakt in dezelfde geleider, die de . De beginletter L van zijn naam wordt gebruikt als symbool voor zelfinductie. ZANAvYpltZM Vergelijkbaar aug. Alleen als de draad gebogen is, zoals in een spoel , krijg je zelfinductie en mee- of tegenflux. De oppervlakte (A) van een speol wordt bedoeld het oppervlak wat je ziet als je recht door de spoel heenkijkt.

Wat zal er gaan gebeuren als we de spoel aansluiten op een gelijkspanningsbron (batterij)? De impedantie van een component is de weerstand van die component voor wisselspanningen. Dit artikel beschrijft enkele methodes om de zelfinductie en de interne serie weerstan ook wel ESR (equivalent series resistance), van spoelen te meten. Een spoel heeft naast zijn belangrijkste eigenschap: de zelfinductie , ook parasitaire eigenschappen.

De belangrijkste hiervan zijn de . Is ze afhankelijk van de permittiviteit van het medium? Want op de vraag: ik heb een spoel van 1windingen op een 5cm dikke vorm van 10cm lang, wat is de zelfinductie ? -artikel geen antwoor evenmin als op Hoe maak ik een spoel van uH? Er zijn allerlei formules, meestal zijn dat varianten op de formule van . Wanneer een elektrische stroom door een spoel gaat, wekt deze stroom een magnetisch veld op.

Zelfinductie is een eigenschap die in spoelen voorkomt waar elektrische stromen lopen. Wanneer de stroom wordt onderbroken verdwijnt het magnetisch veld niet meteen. Het probeert een stroom op te wekken die een . Voor mijn po 6v natuurkunde doe ik onderzoek naar het verband tussen de inductiestrom en het veranderingstempo van de flux.

Hiervoor wek ik doormiddel van een toongenerator (zaagtand) een . Toelaatbare stroom in een geleider. Totaal emk van een cellen-batterij. Weerstand van een geleider. Bereken de zelfinductiecoëfficiënt.

De zelfinductiecoëfficiënt bedraagt H. Hoe groot is de frequentie van de aangesloten . De in de radiotechniek gebruikte spoelen hebben coëfficienten van zelfinductie van enige duizendsten henry. Dit natuurkundig verschijnsel . Over de aansluitpunten van de spoel ontstaat dan een spanning. Een spanning die ontstaat doordat de omvatte flux verandert, noemen we een inductiespanning. De stroom die dan kan optreden, wordt een inductiestroom genoemd.

De coëfficient van zelfinductie wordt als L genoteer de eenheid wordt in Henry uitgedrukt. Hoe zal de spoel zich bij wisselstroom gedragen ? Zoals bij de condensator, zal het gedrag van de spoel frequentieafhankelijk zijn. De reactantie van de spoel is de eigenschap waarmee de . Deze afhankelijkheid heet de reactantie.

A en B geen spanning meer bestaat. In de spoel S (en zwak om de verbindingsdraad van A met en van S met B) is dan een magnetisch veld ontstaan, .