Weten wat werkt

Deze Cruyffiaanse uitspraak is goed van toepassing op het lerarenberoep. Leraren-in-opleiding worstelen met vragen al. Wat levert sociaal werk op?

Om daarachter te komen is evaluatieonderzoek noodzakelijk. Slimme vormen van onderzoek die te vaak onbenut blijven.

Weten wat werkt biedt inzicht in uiteenlopende vormen van evaluatie die passen bij de sociale sector. Sommige artikelen in dit dossier zijn openbaar, andere . Experiment met bijstand van start, wethouder wil weten wat werkt. Heel goed dat de wethouder door gaat met zijn plannen om mensen uit een uitkering aan het werk te krijgen.

Aldus D66-gemeenteraadslid Arjan Kleuver. Douwe Beijaard is hoogleraar Professional learning aan de Technische Universiteit. Elles, bijstandsgerechtigde: “Omdat het kan, niet omdat het moet” over het onderzoek naar een betere.

Met het experiment wil wethouder Victor . Onder de nieuwe titel 4W, Weten Wat Werkt en Waarom, bundelt Kennisnet wetenschappelijke artikelen van onderzoekers over de opbrengsten en werking van ict in het onderwijs. Weten wat Werkt : Utrechtse wetenschappers doen onderzoek naar betere bijstand. In opdracht van de gemeente Utrecht gaan Utrechtse wetenschappers van start met een onderzoek naar een betere aanpak in de bijstand. Het grootschalige wetenschappelijk onderzoek vindt plaats van . In dit experiment onderzoekt de gemeente wat het effect is van een andere aanpak in de bijstand. Bijvoorbeeld als er wordt uitgegaan van minder regels en meer regie voor de bijstandsgerechtigde om werk of andere activiteiten te vinden.

Wanneer u investeert in de wijk, volgen onvermijdelijk de vragen: “Was de investering het geld waard? Wat heeft het ons opgeleverd? Dat is precies waar een evaluatie zich op richt. Maar wat is een goede evaluatie? Welke metingen zijn nodig?

In een oud stripalbum heeft Guust Flater iets uitgevonden: een zelfrijdende rolkoffer. Het apparaat werkt uitsteken maar de motor neemt zoveel ruimte in, dat er verder alleen nog een tandenborstel in de koffer past. Het werkt , maar het werkt ook niet. Zo is het ook met traditionele .

W is het wetenschappelijke tijdschrift van Kennisnet, met artikelen over opbrengsten en werking van ict in het onderwijs. Het richt zich op de algemene principes die verklaren waarom een ict-toepassing in een zekere context wel of niet werkt. Het kan gaan over ict voor leren, organiseren en professionaliseren.

De implementatie van nieuwe ict-toepassingen in het onderwijs gaat doorgaans niet zonder slag of stoot. Want hoe kom je er nou achter wat werkt en misschien nog wel belangrijker: Wat niet? Korte beschrijving: Leerlingen met TOS ervaren het leren van een vreemde taal als erg moeilijk. Wat maakt Engels als klank-tekensysteem zo moeilijk voor kinderen met TOS?

Het college van BW stelt aan de gemeenteraad voor de verordening over de participatiewet aan te passen, zodat die aan de wettelijke eisen voldoet. Hoe leer hen de taal aan? Het Utrechtse bijstandsbeleid blijft ongewijzigd.

De aanpassing heeft geen gevolgen voor bijstandsgerechtigden. Het gaat om een technische aanpassing die de weg .