Weerstand

Een weerstand is een elektrische component die de eigenschap elektrische weerstand heeft. Weerstanden worden gebruikt als onderdeel in elektrische . Elektrische weerstand of resistantie is de elektrische eigenschap van materialen om de doorgang van elektrische stroom te belemmeren. Vloeit door een materiaal een elektrische stroom, dan gebeurt dit niet ongehinder er is energie voor nodig: de stroom ondervindt een zekere weerstand. In formules wordt voor de .

Het begrip werd voor het eerst beschreven door Sigmund Freud en Joseph Breuer in Studies over hysterie en neemt een centrale plaats in binnen de psychoanalyse. Freud zag het onderkennen van en omgaan met . Eigenschap van alle elektrische geleiders, of elektrische elementen. Alle elektrische geleiders bieden een bepaalde weerstand aan de elektrische st.

Voorkennis: Stroommodel vrachtauto vervoert. Nederlands English Duits. Our MSC and IFS certificates .

Een gesloten elektrische kring met een bron zonder enige ( noemenswaardige) vorm van weerstand is een kortsluiting. In de praktijk wordt de stroom begrensd door de . Help je verminderde weerstand ! Dit middel zal je weerstand verhogen! Je wordt vooral tijdens de koude maanden in het jaar platgegooid met dit soort commerciële leuzen.

Maar in hoeverre zijn ze waar? En wat is je weerstand nu eigenlijk precies. Arts Wim van Donselaar geeft antwoord op tien . Veranderingen binnen uw organisatie zijn pas echt succesvol als medewerkers de nieuwe werkwijze en systemen gaan gebruiken zoals ze bedoeld zijn. Veel gestelde vragen die hierop betrekking hebben zijn: 1. Sterker nog: kinderen hebben. In de natuurkunde heeft het een precieze betekenis.

In de organisatiekunde ressorteert onder dit begrip, zoals we in paragraaf 3. Van niet veel woorden worden zoveel vindplaatsen aangegeven in het register op Freuds werken als van weerstand , hetgeen al aanduidt hoe centraal dit begrip bij hem is. Vooral de jonge Freud had een martiale instelling.

Het is een term uit de wereld van de krijgskunde. Talrijke metaforen getuigen daarvan: verzet moet . MDR weerstanden in schakelingen. De afkorting MDR van een MDR- weerstand , staat voor Magnetic Depended Resistor.

In het nederlands: Magnetisch afhankelijke weerstand. Hierbij is de weerstands-waarde afhankelijk van een aanwezig . Een leerdoel voor de training communicatie. OKAPHONE ELEKTRONIKA voor al uw elektronica onderdelen.