Wat is ioniserende straling

De energie die een foton nodig heeft om een atoom te ioniseren hangt af van het soort atoom. Het effect van ioniserende. Wat is ioniserende straling?

Ioniserende straling is een straling die voldoende energie bevat om een elektron uit de buitenste schil van een atoom weg de schieten. Door het wegslaan van de.

Bekende vormen van ioniserende straling zijn röntgenstraling en straling die vrijkomt uit radioactieve stoffen. Straling die voldoende energie heeft om het erfelijk materiaal te veranderen, wordt ioniserende straling genoemd. In de radiotherapie is de hoge dosis ioniserende straling een belangrijk middel in de strijd tegen kanker. Wat zijn de gevolgen van blootstelling aan straling door een mammografie?

Stralen hebben energie: denk aan de zon die je kan verbranden, of X-stralen die door je lichaam kunnen schijnen (radiografie). In een atoom draaien elektronen rond een kern. Als je voldoende energie straalt op een elektron kan het uit zijn baan gekaatst worden.

Je atoom wordt dan een ion: . Straling met voldoende energie om in materie ionisatie te veroorzaken. Voorbeelden hiervan zijn alfa-, bèta- en gammastraling en röntgenstralen. Radioactieve stoffen ( radionucliden) zenden tijdens hun verval straling uit die ioniserend is.

Men kent ondermeer alfa-, bèta-, gamma-straling. De uitgezonden straling is niet radioactief, maar veroorzaakt ionisaties. Ook röntgentoestellen kunnen ioniserende straling.

Indien straling voldoende energie heeft kan deze straling een elektron vrijmaken uit de schil van een atoom, dit noemen we een ionisatie. Straling die ionisaties veroorzaakt bij het in contact komen met materie (zoals een menselijk lichaam, lucht of water) wordt daarom ioniserende straling genoemd. Wanneer deze energie uitgezonden wordt onder de vorm van golven spreekt men van elektromagnetische straling. Kosmische straling uit het heelal: Kosmische straling is afkomstig van de zon en van bronnen buiten het zonnestelsel.

Straling is van nature aanwezig maar we worden blootgesteld aan veel . Op grote hoogte wordt kosmische straling minder afgeschermd door de atmosfeer. Mensen in een vliegtuig staan daardoor tijdelijk bloot aan een wat hogere dosis kosmische straling dan mensen die zich. Wanneer deze ioniserende straling invalt op levend weefsel, kunnen in onze DNA-moleculen ionen ontstaan die het normale DNA-patroon grondig kunnen verstoren.

Hoewel we deze straling niet kunnen waarnemen met onze zintuigen, vinden we ze overal op aarde terug.

Maar ioniserende straling kan ook de . Deze straling maakt dan ook deel uit van ons leven. Uitgezonden straling is niet radioactief, maar veroorzaakt ionisaties. Kun je dan zeggen dat elektromagnetische staling dan een vorm van ioniserende straling is? Om uit te vinden wat straling precies is zal ik eerst vertellen hoe materie is opgebouwd. Eigenschappen van ioniserende straling : Alle materie bestaat uit atomen of verbindingen van atomen, moleculen.

Er zijn een honderdtal verschillende atomen (elementen). Een atoom bestaat uit een atoomkern waar elektronen .