Stroom transformator

Het zijn transformatoren die een meestal grote primaire stroom Ip omzetten naar een k maal kleinere secundaire stroom Is in een galvanisch gescheiden secundaire wikkeling. Een andere afbeelding melden Meld de aanstootgevende afbeelding. Voor een transformator is de kortsluitspanning gedefinieerd als de spanning die op de primaire klemmen van de transformator moet worden aangesloten om bij een kortgesloten secundaire winding de nominale stroom te verkrijgen.

De kortsluitspanning wordt meestal uitgedrukt in procenten van de nominale spanning. Een transformator (veelal afgekort tot trafo (NL) of transfo (BE)) is een statisch – dat wil zeggen zonder bewegende onderdelen – elektrisch apparaat, bestaande uit magnetisch gekoppelde spoelen. Stuurt men een veranderlijke stroom door een van de spoelen, de primaire spoel of primaire zijde genoem dan wordt in de .

Als bij de transformator van 6kVA de kortsluitspanning is, dan wil dat zeggen, dat de stroom van 8A aanwezig is bij van de nominale spanning, dus bij 1volt, bij kortgesloten secundaire wikkelingen. Ofwel de proefspanning bij een kwaliteits- en afnamecontrole. In de praktijk is niet deze ,volt (=) . Een groot voordeel van stroomtransformatoren is dat een galvanische scheiding bestaat tussen de te meten stroom en de registrerende . Een stroom door een hoogspanningskabel is doorgaans te groot om direct gemeten te kunnen worden met een ampèremeter.

Daarom transformeert men . Zoals in het artikel over stroom , weerstand en spanning vermeld staat, wordt stroom getransporteerd van de energiecentrale naar je huis met behulp van verschillend grote spanningen. De spanning op de hoogspanningsleiding bijvoorbeeld bedraagt 50. Wh-meters 3-fasen EC37 EC37 TE370.

PACT-stroomtransformatoren van Phoenix Contact converteren stromen tot 4. De stroomtransformatoren geven een nominale secundaire stroom van – A . Dijkman levert zowel stroom – en spanningstransformatoren direct uit voorraad. Fasordiagram voor een stroomtransformator Omwille van de kleine impedantie, ligt er aan de primaire slechts een zeer geringe spanning. Ook hier dienen mectfouten vermeden te worden. Eenvoudig te monteren stroomtransformatoren voor verrekening (meetcode), welke zorgen voor lagere engineeringskosten en papierwerk van testrapporten overbodig maken. Toevoegen aan… Beste prijs.

Als de overzetverhouding, het vermogen en de klasse bekend zijn, is een stroomtransformator in principe gespecificeerd. Afbeelding product METSECT5CC0Schneider Electric . Uiteraard zijn nog wel aanvullende gegevens zoals bouwvorm, frequentie, isolatieniveau, maximale kortsluitstroom en omgevingsfactoren nodig. Wanneer men een stroom van hoge in een stroom van lage spanning wil omzetten, voert men de stroom van hoge spanning door de spoel B met veel windingen. De spoel A levert dan een wisselstroom van lagere spanning.

Volgens de wet van het behoud van energie kan men uit een transformator niet meer energie . Door dit ontwerp is het mogelijk om de primaire, en dus de stroom die u wilt meten, gewoon door de opening in de stroomtransformator te steken.