Spoel werking

Als er een elektrische stroom door een draad heen loopt, wordt er een magnetisch veld opgewekt. Is de draad om een buis gewikkel dan wordt het magnetische veld gebundeld en krijgt het een richting. Als zich in de buis een magnetiseerbaar materiaal (weekijzer, ferriet) . Een andere afbeelding melden Meld de aanstootgevende afbeelding. In de elektriciteitsleer is zelfinductie het natuurkundige verschijnsel dat een veranderende elektrische stroom door een geleider (zoals een spoel van koperdraad) een veranderend magnetisch veld opwekt, en dat veranderende magnetische veld weer een tegenspanning veroorzaakt in dezelfde geleider, die de . Door zijn constructie heeft een spoel een zelfinductiecoëfficiënt, wat inhoudt dat iedere stroomverandering wordt tegengewerkt door een geïnduceerde elektrische spanning volgens de wet . Hoe maak je magnetisch slijm?

De uitleg van de werking van een electromagnetische spoel begint bij een natuurwet. Het is namelijk zo dat elektrische stroom (de beweging van electronen van de ene plek naar de andere, door een geleider) een magnetisch veld opwekt. De stroom door die spoel wekt een magnetisch veld op. De kern raakt daardoor zelf gemagnetiseerd en leidt zo de veldlijnen door een tweede spoel. Ik las ooit eens dat het iets met een vliegwiel te maken had.

Ik zit nu in een overgangsjaar naar ingenieur, maar ik snap niets van differentiealen. Ik heb binnenkort examen over netwerken, en dit gaat constant over zulke dingen. In dit artikel leer je wat een spoel is. Je leert hoe je zelf een spoel zou kunnen maken en welke functies een spoel heeft.

Elektriciteit en Magnetisme: Zou iemand mij zo duidelijk mogelijk de werking van een spoel kunnen uitleggen? En dan niet zo zeer wat het doet, maar meer wat er op atomair (electron) niveau gebeurt, waarom komt er een magnetsich veld. Ik begrijp niet echt waarom een wikkeling . De getekende spoel bevat in werkelijkheid 2windingen.

Daarvan zijn er slechts enkele getekend. De draaddikte, de straal van de windingen en de lengte van de spoel kun je uit de tekening halen. De spoel is aangesloten op een . Hij bestaat voor een groot deel uit een aantal spoelen. De buitenste spoel is een gelijkspanningsspoel (DC- spoel ). Deze spoel zorgt ervoor dat er een sterk homogeen magnetisch veld in het apparaat heerst. Om dit sterke veld (T is gangbaar) te ontwikkelen is een groot elektrisch vermogen nodig.

De magnetische werking van de spoel wordt daardoor vele malen versterkt. Bij het uitschakelen van de stroom is het van belang dat ook de kern zijn magnetisme snel verliest . Met een transformator kan de spanning van het lichtnet aangepast worden aan de eisen, die een elektrisch apparaat stelt. V, zoals de televisiebeeldbuis. Als een geleider, in de vorm van een spoel , beweeg in een magnetisch vel wordt er een spanning in de spoel opgewekt.

Wanneer op de secundaire spoel niets is . Scenario 2: Als een geleider, in de vorm van een spoel , . Werking buck-boost convertor Fig. Een smoorspoel is een spoel met een grote zelfinductie L en een beperkte ohmse weerstand. Bij een smoorspoel bevat de spoel een ferromagnetische kern. Door de magnetische kern neemt de inductie toe.

De smoorspoel wordt vaak ingezet als element om demping of piekspanning in een spanningslijn te . Halogeenlampjes kun je niet zomaar op 2volt aansluiten. Een transformator verlaagt het voltage. De diode wordt antiparallel over de spoel gezet: bij normale werking van de spoel loopt er geen stroom doorheen. Na het onderbreken van de stroomkring genereert de spoel de stroom, deze stroom loopt in de geleidingsrichting door de diode die direct wordt afgevoerd: de spanning kan hierdoor niet oplopen boven de . Om te begrijpen en beredeneren wat een spoel doet, kan je gebruik maken van volgende vergelijking: Een spoel kan je zien als een vliegwiel, waarbij de stroom door de spoel het toerental is, en de spanning over de spoel komt overeen met de draaikracht (mensen die mechanica kennen: het moment) die je aan het .