Praktische opdracht maatschappijleer havo

Op de publieke en politieke agenda van Nederland staan veel onderwerpen. Denk aan bijvoorbeeld criminaliteit, zinloos gewel tekorten in het onderwijs en de gezondheidszorg, de monarchie, genetische manipulatie, enz. De bedoeling van deze praktische . Ik heb het onderwerp alcohol gekozen omdat dit toch . Samenvatting Hoofdstuk Parlementaire democratie, 8. Drugsgebruik is een maatschappelijke kwestie, omdat grote groeperingen hiermee te maken hebben. Wat is de politieke overtuiging.

Maatschappijleer PO – Politieke analyse over kranten artikelen HAVO 5. Dit artikel over het leraren protest. AD is een populair, landelijk ochtendblad. Het legt zich toe op het verschaffen van nieuws, commentaar, . Bij een verkoper bij een. Latijns-Amerika: Er werken veel mensen in oneerlijke en gevaarlijke.

Daarom is dit ook een maatschappelijk probleem. Iedereen kan last krijgen van jongeren die zich niet aan de normen en waarden en de wetgeving houden. Ik heb gekozen om mijn po over dit maatschappelijke probleem te houden, omdat ik me interesseer voor jongeren en hun problemen. Het Openbaar Ministerie gaat PVV- leider Geert Wilders vervolgen wegens discriminatie.

Hij wordt vervolgd voor het beledigen van een groep mensen op grond van ras en aanzetten tot. ICT-Noord is een samenwerkingsverband van scholen voor het voortgezet onderwijs in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, de Rijksuniversiteit Groningen en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Je gaat in drietallen werken aan de voorbereiding en uitvoering van een praktische opdracht over een door jullie zelf gekozen maatschappelijk probleem. Waar kan ik informatie vinden over de weging van de praktische opdrachten ? Kant-en-klare (internet) opdrachten voor maatschappijleer op het vmbo.

Kijk of er iets voor je bij zit! Bijlage Beoordelingsformulier praktische opdracht. De uitvoering en de presentatie moeten door een groepje (maximaal 3) leerlingen worden gedaan. Er wordt logboek per groep ingeleverd. Het logboek staat op de vakkenpagina maatschappijleer.

Van week tot en met week kan er aan de praktische opdracht gewerkt worden. In deze opdrachten wordt de leerstof gekoppeld aan vaardigheden. In de afgelopen periode ging de lesstof over Parlementaire Democratie: politiek dus. De opdracht was dat leerlingen . Het examencijfer voor maatschappijleer in het gemeenschappelijk deel van het HAVO wordt als volgt .