Ph planten

Andere planten dan weer wensen een dergelijke hoge opname van deze elementen. Deze laatste noemt men de zuurminnende planten. Dit zijn dus planten die optimaal groeien in zure gronden, dus lage pH.

Volgens de gewenste bodem- pH kan men vaste planten indelen in categorieën: pH tussen en (Z): . Organische mest, zoals stalmest, kan ook de benodigde mineralen leveren, maar het beschikbaar komen van deze mineralen voor de plant is veel minder voorspelbaar dan bij kunstmest.

In de wereld van het telen is het zo dat pH alles beïnvloedt maar ook alles pH beïnvloed. De zuurgraad wordt beïnvloed door . Het gehele kweekproces van planten is een studie naar de fysieke dans rond de pH -balans. Er zijn veel hobbykwekers die moeite hebben met het op peil houden van de pH – waarde in hun aarde.

Is de pH -waarde te hoog dan kan de plant niet alle voedingsstoffen opnemen en krijg je te maken met tekorten. Maar voor je aan de pH -waarde gaat sleutelen moet je eerst vaststellen wat de pH -waarde . Bij grassen is een hoge pH -waarde minder bezwaarlijk.

Om te verzuren kan turf gebruikt worden. H waarde Omdat de pH waarde voor alle planten en dus ook onze cannabis planten heel belangrijk is hieronder een opsomming van de feiten: Al. De pH -waarde vertelt hoe zuur je grond is.

En wat je moet doen om de zuurgraad van je grond te verbeteren. Welke pH -waardes bestaan er? Ammonium en pH : hoe werkt het? Planten nemen stikstof op.

Het grootste deel van de behoefte wordt gedekt met NO3-. Verstandig omgaan met de bodem pH is een belangrijk hulpmiddel om een goede bodemkwaliteit te krijgen. In stalmest zitten resten van plant en dier en stalmest heeft daarom een vrij neutrale invloed op de bodem. Met pH -waarde meet men de zuurgraad van zowel de bodem als van water. Dit is een belangrijk begrip omdat er voor elke plant een minimum en een maximum pH -waarde is.

De pH zorgt voor evenwicht in de bodem door middel van chemische processen. Grond kan zowel zuur, pH -neutraal of kalkrijk. Hoe komt het nu eigenlijk, dat planten niet willen groeien als de pH niet geschikt is?

Het antwoord heeft alles te maken met de voeding van de plant.

Zoals we al zagen bepaalt de pH voor een groot deel hoe de voedingselementen die in de grond zitten zich zullen gedragen. Bij een bepaalde zuurgraad . Zo groeien bijvoorbeeld aardappelen zeer goed bij lage pH , terwijl asperges en paprika een minder zure bodem verlangen (hogere pH ). De pH is een belangrijke graadmeter voor de vruchtbaarheid van de bodem. De pH beïnvloedt de vorm waarin nutriënten in de bodem aanwezig zijn en daarmee de beschikbaarheid ervan. De pH heeft niet alleen een groot effect op de chemische vorm van de verbindingen en hun omzettingen, maar ook op . Lagere waarden geven een zuur milieu aan, hogere waarden een basisch (alkalisch) milieu. De opname van vele voedingstoffen is afhankelijk van de pH -waarde.

De juiste zuurgraad is voor iedere grond echter verschillend: Voor zandgrond dient de zuurgraad zwak te zijn: tussen 5-6. De meeste planten groeien het best bij een pH. Op kleigrond groeien planten bij een neutrale- tot basisch basische . Wietplanten houden van een ph van tussen de en 6. Wereldwijd gezien, ligt de zuurgraad van de grond meestal tussen en 9. Grond met een neutrale zuurgraad heeft een pH -waarde van 0. De juiste zuurgraad is belangrijk voor je planten , aangezien bepaalde voedingsstoffen door planten alleen binnen een specifiek zuurgraadbe- reik kunnen worden opgenomen.

Sommige planten groeien uitsluitend in een zure bodem, andere in een kalkrijke bodem. Er bestaan ook planten die zich haast in elke bodem thuis voelen.