Materiaal windmolen

Een mast van een windmolen moet veel belasting kunnen verdragen. Groter nog dan de belasting van de gondel, generator en bladen is de windbelasting die de mast te verduren krijgt. Daarom is de regel: hoe hoger de mast, hoe breder de voet.

De ashoogte van windturbine is met de jaren ook sterk gestegen. Een windmolen krijgt veel te voorduren, niet alleen de kracht die de wind op de constructie uitoefent, maar ook de massa van de constructie zelf zorgt ervoor dat. De rotorbladen werden meestal van metaal gemaakt, tegenwoordig wordt er echter steeds meer naar composiet materialen gegrepen omdat deze sterker en.

Bij ons profielwerkstuk hebben we alleen gebruik gemaakt van het type windmolen met een horizontale as. Metaal is daarom niet het meest favoriete materiaal voor rotorbladen. Eigenlijk is energie putten uit de wind niet nieuw. Al eeuwen probeert de mens windkracht efficiënt te benutten. Denk maar aan de oude windmolens die vroeger graan maalden of aan de zeilschepen.

De uitvinding van de stoommachine en de grootschalige toepassing ervan (vanaf de Industriële Revolutie) maakte deze. Als alle materialen , de bouw en installatie, het onderhoud en de ontmanteling van een windpark van 1MW (windturbines van MW) worden meegenomen (zie het schema hieronder), dan is de totale CO2-uitstoot 50. Dat is de totale CO2-uitstoot over een . Een windmolen of windturbine bestaat uit een aantal onderdelen, naast de mast en de rotorbladen vormt ook de gondel een zichtbaar deel van de windmolen.

De gondel is het gedeelte dat haaks bovenop de mast van de windmolen is geplaatst. Dit deel bevat de aandrijfas, een tandwielkast, een . Het was een sport om de windmolen zo goedkoop mogelijk te bouwen. De schroefjes zijn nog het duurst geweest. Gebruikte pvc buizen met een doorsnede van centimeter via Marktplaats, een dynamo van de sloperij, materialen uit een oude wasmachine. Een onderdeel van een aanhangwagen.

In Nederland staan veel windmolens om schone energie op te wekken. Onderdelen van een windturbine. Een windturbine bestaat uit de volgende grote onderdelen. Een moderne windmolen bestaat uit drie belangrijke onderdelen: de mast, de rotor en de gondel.

Ze zijn gemaakt uit verschillende sterke, maar lichte materialen , . De bladen kunnen van meter tot meter lang zijn. Het meeste is staal, koper en beton en dat levert geld op. Mobiele telefoons en flatscreens vereisen dan weer antimoon, kobalt, wolfram en tantaal. Het gezegde “size matters” gaat dus erg op bij windturbines, zie de conclusie van het artikel “Hoeveel energie levert een windmolen ”. Echter, extreme gewichtsreductie heeft een negatief effect op de materiaalkosten van een windturbine omdat lichtere materialen vaak factoren duurder kunnen zijn in . De productie van de materialen die in de turbine worden verwerkt, de productie van de fundering en de productie van de stroomtransformator: het kost allemaal energie.

Het materiaal moet gewonnen en bewerkt worden tot de onderdelen van de windmolen.

De constructie van de uiteindelijke turbine kost . Lokale toeleveranciers leveren materiaal. De fijne techniek wordt in Rijswijk gemaakt, de productie van de molen zelf gebeurt in Hoogezand. Het bedrijf telt elf Groningse onderaannemers en leveranciers. Zo worden de bladen in de Drentse bossen van Staatsbosbeheer gekapt en verwerkt door een . Het is dan natuurlijk ook logisch daar bij dit type windmolens geen kruissysteem nodig is.

Nederlandse windmolen , dankzij de vorm van het profiel van de bladen (wieken) van de rotor. Eerste en tweede generatie windmolens. Slechts enkele bestaan nu nog. Hun producten zijn degelijk, want de ontwerpen zijn door schade en schande tot stand gekomen. Moderne windmolens kunnen goed gerecycled worden en leveren daarom nauwelijks afval op.

Dit geldt alleen niet voor de rotorbladen, die zijn meestal gemaakt van glasvezel. Veel materialen kunnen zelfs hergebruikt worden voor nieuwe molens. Ze kunnen wel gerecycled worden, maar dan worden er.