Ionisatiepen werking

Een ionisatiebeveiliging is een vorm van vlambeveiliging, een elektrische bewaking van de gasvlam in een gasgestookt apparaat, waardoor de gastoevoer stopt zodra of kort nadat de vlam uitgaat, bijvoorbeeld door uitwaaien of door een korte onderbreking van de gastoevoer. Veel moderne cv- en warmwatertoestellen . Vroeger gebeurde dit met een thermokoppel die de verbrandingswarmte mat. In moderne cv-ketels werkt deze beveiliging met een ionisatiepen. Deze zou voor een verstoorde werking zorgen.

Zaterdag heeft hij de ionisatiepen vervangen omdat deze geheel wit was uitgeslagen en volgens hem niet goed was. Zondag heeft hij de UBA vervangen omdat hij het vermoeden had dat de elektronica ontregelt was. Maandag heeft hij een onderdeel besteld . MqmE Vergelijkbaar jun. Ionisatie beveiliging is een pulserende gelijkspanning wat door de pen loopt via de gasvlam naar de brander. De pen en de vlam wekt geen spanning op.

Het is puur geleiding van stroom via de gasvlam waarbij de ionen van het hete gas naar de brander naar de massa zodat circuit gemaakt wordt. De kachel van ons doet het prima. Ik vraag een CV montuer onze kachel even schoon te maken. Rode LED op sturing brandt. Dit geeft aan dat het toestel in veiligheid is gegaan.

In het CV watercircuit zit een vaanschakelaar welke de werking van de circulatiepomp controleert. Als de unit brandt condenseert de. Die moet worden gecontroleerd en indien . De warmte van de vlam gaat via de ionisatie pen en via ohm meting in de print. Bij avanta gaat het het zelfde.

Soms zijn bijde pennen gekombineermaar de werking is het zelfde als bij de ecomline. Kies op het meettoestel het bereik µA-gelijkstroom. Neem de installatie elektrisch opnieuw in bedrijf en meet de ionisatiestroom.

Een storingsvrije werking is enkel mogelijk, wanneer bij een brandende startvlam , zonder dat de hoofd- vlam brandt, de ionisatiestroom ten minste µA be- draagt. SmartLine Basic: safetysensor. Werking frame Werking. Hiermee garandeert u de veiligheid en juiste werking van het.

Aanspraak op fabrieksgarantie kan door gebrekkig onderhoud worden afgewezen. Deze opdracht bestond uit: het uitzoeken van de werking van de. De werking van deze branderautomaat kan vergeleken worden met de . Telkens wanneer de brander uitvalt, gaat ook het lampje Brander in werking uit en omgekeerd gaat telkens weer dat lampje dadelijk opnieuw branden waarbij tegelijk de brander zelf. Heeft iemand van jullie er weet van dat een ionisatiepen , nieuw uit de verpakking, toch ook dit defect kan veroorzaken? Domina F24) werking controleren.

Om een goede en veilige werking te kunnen garanderen dienen er altijd originele Ferroli. Nederland onderdelen te worden toegepast. Stuur alleen onderdelen retour als ze onder garantie worden vervangen.

Zie voor belangrijke details op pagina 2. Gasvoordruk ( vollast, mbar).