Elektrische spanning

In het SI-stelsel wordt dit uitgedrukt in volt (V). Als symbool voor de elektrische spanning wordt vaak het symbool U gebruikt, afkomstig van het Latijnse . Eigenlijk: spanningsverschil. Dit is het potentiaalverschil (in volt ) tussen twee punten. Tussen de aansluitpunten van een auto-accu staat als regel een spanning van volt, en tussen de polen van een batterij bijvoorbeeld volt. Het product van spanning en stroom levert rechtstreeks het vermogen . Elektrische spanning wordt gemeten in Volts (afgekort V).

De spanning geeft aan hoeveel energie het voor de elektronen kost om van een bepaald punt in een stroomkring naar een ander bepaald punt te bewegen (bijvoorbeeld door de gloeidraad van een lamp heen). Wanneer een elektrische spanning van volt aangelegd wordt over een geleidend voorwerp (een draad bijvoorbeeld) en er ontstaat daarin een stroom van ampère, dan heeft dat voorwerp een weerstand van ohm. Daarom spreekt men ook wel eens van voltage.

Watt (W) De watt (symbool W) is de eenheid van vermogen. Een gloeilamp met een vermogen van . De hoeveelheid energie die wordt meegegeven aan de elektrische lading is de spanning (U). De eenheid van spanning wordt gemeten in volt (V). Een andere veelgebruikte benaming hiervoor is voltage.

De elektrische energie wordt afgegeven binnen de stroomkring en eenmaal terug bij de bron is de lading alle energie . De lading uit de vorige vraag wordt verplaatst naar een plaats waar de spanning 2V is. Hoeveel arbeid moet hiervoor . Zonder spanning is er geen stroom. Spanning is nodig om elektrische apparaten te laten werken. Deze KennisKaart behandelt de basisaspecten rondom spanning. Een elektrische spanning kan worden gemeten met een voltmeter.

De twee meest voorkomende spanningssoorten zijn . Bestelnummer: Kies uw product. Zeer lange levensduur dankzij het hoogwaardige materiaal. Geen verkleuring door de anti- UV bewerking.

Bestand tegen extreme temperaturen. Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning 523F- makkelijk vanuit huis online bestellen – bij Conrad. Het Cultureel Woordenboek houdt je algemene ontwikkeling op peil ~ Natuurkunde, Scheikunde en Sterrenkunde – elektrische spanning.

Uw partner voor handel en industrie. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen.