Elektriciteitsleer formules

In het schema is er een lampje op een spanningsbron aangesloten waardoor er door de stroomkring een elektrische stroom loopt. De eenheid stroomsterkte geeft aan hoe groot deze stroom is en deze stroomsterkte drukken we uit in ampère. In formules gebruikt men voor de stroomsterkte de hoofdletter I . Formules en elektriciteit.

Over twee weken, op april, is het precies jaar geleden dat het grootste genie dat ooit geleefd heeft overleed. Ik vond alleen een formule met een vast getal erin op internet, verders . Elektronica en complex rekenen? Problemen met vraagstukjes van elektriciteitsleer. Les Datum Lesstof Huiswerk. In een serieschakeling geldt:.

Naast elke formule staat de betekenis van de symbolen met de eenheid. De meeste formules zijn ook te vinden in BINAS (tabel 35). Hier is een korte samenvatting van formules en grootheden met eenheden die je MOET KENNEN voor. Je moet ze wel kunnen gebruiken.

Je leert de achtergronden van de verschillende technieken in de elektronica. Met deze module krijg je een goede onderbouwing in de wiskundige- en de natuurkundige grondslagen. Tabellen en formules voor examens wiskunde, sterkteleer en elektriciteitsleer.

Vraag dit boek aan bij de bibliotheek. In de elektriciteitsleer is zelfinductie het natuurkundige verschijnsel dat een veranderende elektrische stroom door een geleider (zoals een spoel van koperdraad) een. De theorie die bij de elektrotechniek hoort wordt elektriciteitsleer genoemd. Dit PDF document is na het openen ook af te drukken of.

REKENEN EN FORMULES , Rekenen en forumules in de elektrotechniek. GELIJKSPANNING, Theorie over . In hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van de gelijkstroom- elektriciteitsleer met de belangrijkste formules en betrekkingen, waarna een aantal elementaire schakelingen en metopstellingen worden besproken die overal in de praktijk voorkomen en herkenbaar zijn. WETENSCHAPPELIJKE NOTATIE.

Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan . De formule U= I × R wordt ook wel de wet van Ohm genoemd naar de Duitse natuurkundige George Ohm. Deze formule wordt gezien als een van de belangrijkste formules uit de elektriciteitsleer. Klik hier om het verband te bekijken tussen stroom,spanning en weerstand. We gaan deze formule dan ook eens .