E reeks weerstanden

Een E – reeks is een vastgelegde uniforme reeks van waarden, die op een logaritmische schaal een decade in zo gelijkmatig mogelijke stappen verdeelt. E – reeksen worden veelal gebruikt bij elektronische componenten, waarbij de ontwerper voor waarden van de eenheden (onder andere weerstand , capaciteit en inductie) . E E E, E, E4 E9 E192. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen zijn de E – reeksen opgesteld.

Daarmee is een efficiënte productie van (in dit voorbeeld) weerstanden mogelijk, omdat de diversiteit tot een noodzakelijk minimum wordt beperkt welke bovendien wereldwijd geldt. De onderstaande tabel bevat alle waarden van de E3- tot en met de .

Ik begrijp dat dit gedaan is om weerstanden te verdelen in een bepaalde groep, zodat men per reeks kan werken, in plaats van allemaal losse weerstandswaarden. Bijlage 4: De E – reeksen. In verband met een doelmatige productie, moet men een reeks weerstandswaarden standaardiseren. Het is inderdaad onnodig over een aantal weerstanden te beschikken die elkaar in waarde overlappen (door hun tolerantie).

De genormaliseerde waarden voor weerstanden staan in de . Fabrikageprocessen gaan steeds gepaard met bepaalde afwijkingen, de tolerantie van het proces. Als een productielijn is ingesteld op de fabrikage van kOhm weerstanden en men gaat alle weerstanden nauwkeurig nameten, dan zal blijken dat er onderling verschillen optreden. Die verschillen noemt men de tolerantie . In onderstaande tabellen is de relatie tussen weerstandswaarden en kleurcodes te zien.

Deze weerstanden uit de E- reeks hebben de twee eerste ringen voor het getal, de derde voor de vermenigvuldigingsfactor en de laatste (goudkleurige ) ring voor de tolerantie van de weerstandwaarde. Detail uitleg van de kleurcode. Deze -reeks noemen we de E- reeks. We kunnen geen weerstanden van iedere willekeurige waarde kopen. We moeten kiezen uit een reeks, bijvoorbeeld de goedkope E- reeks.

Elk vermenigvuldigd met een macht van 10. Zo kunnen we bijvoorbeeld weerstanden krijgen . In deze sectie de volgende tabellen: Kleurcodering Weerstanden. Weetje: Er bestaan verschillende reeksen (EEEEEEE192).

Ik wil een volledige E- reeks metaalfilm weerstanden bestellen. Er resteren dus nog waarden die ingevuld moeten worden. Deze set bevat de complete Eserie aan weerstanden.

De Eserie bevat verschillende waardes. De tolerantie van de weerstanden is procent. Als er een serie weerstanden gewenst is, heeft het alleen zin om twee waarden te fabriceren waarvan het tolerantiegebied elkaar niet overlapt. Op basis van de voorkeursgetallen van Charles Renard zijn voor bepaalde elektronische componenten, zoals weerstanden , de zogenaamde E – reeksen ontwikkeld. Er zijn zeven verschillende reeksen voor de waarde van weerstanden in de handel, die respectievelijk de E – E – E -1 E -2 E -4 E -en E -1reeks worden genoemd.

In dit artikel een overzicht van de beschikbare waarden en de kleurcodering van weerstanden. De meeste zelfbouwers weten de weerstand kleurcodering uit de E- reeks wel uit het hoofd.

Maar voor beginners is een tabelletje wel heel erg handig. Koolstoffilmweerstanden van hoge kwaliteit. TV, audio- en videoapparaten, telefoonontvangers en communicatiesystemen, instrumentatie, huishoudelijk apparaten,.

Selecteren, Afbeelding, Mouser-onderdeelnr.