Draadloos elektriciteit

Draadloze elektriciteit wordt binnenkort even vanzelfsprekend als draadloos internet. Heb je genoeg van alle kabels die achter je bureau en onder je tv liggen? Dan is er goed nieuws: elektriciteit gaat draadloos.

Stroom zonder stopcontact of batterijen, net als wifi verkrijgbaar via de ether. Zou dat niet geweldig zijn?

Er wordt aan gewerkt, en niet door de minsten. Een update over de stand van zaken. Een door Walt Disney gefinancierd onderzoek slaagde erin om een kamer te creëren die al je elektronica op een draadloze manier van elektriciteit voorziet. In het verleden waren er al heel moderne figuren.

In het huis van de toekomst zal draadloze energie net zo vanzelfsprekend zijn als draadloos internet. Katie Hall, CTO WiTricity, een startup die draadloze resonantie op de markt wil brengen. Ons doel is om huizen via magnetische luchtvelden van energie te voorzien zonder enige bedrading.

De aan en uit knop werkt draadloos en werkt op batterijen.

In de verlichting (lamp ) of plafon elektra centraal doos zit de ontvanger en elektriciteit voeding. De schakelaar kunt u dan op alle gewenste locaties aanbrengen zonder dat er een wandcontactdoos en dus kabels aanwezig zijn. Voordeel is dat u dit achteraf kunt. Het zou ideaal zijn als ook de stroomvoorziening draadloos zou zijn.

Het apparaatje heeft een antenne die radiosignalen opvangt en omzet in elektriciteit. De Amerikaanse startup WiTricity is hard bezig om van deze droom werkelijkheide te maken. Het laadplatform dat hij nu verkoopt ziet hij als een “tussenoplossing”. Bij latere producten moet de electriciteit ook “de lucht in”, zodat hele kamers kunnen worden voorzien van draadloze stroom. Als het bereik wordt vergroot tot enkele meters, zou draadloze stroom nog veel meer toepassingen kunnen . Apparaten elektrisch voeden door ze in een magnetisch veld te brengen.

Draadloos opladen is een proces waarbij elektrische energie via een magnetisch veld wordt getransporteerd tussen twee objecten, waardoor geen bekabeling benodigd is voor de energieoverdracht. Dit proces is mogelijk door inductie ( inductieve koppeling) en wordt hoofdzakelijk gebruikt om batterijen op te laden. Als we elektriciteit willen transporteren, kunnen we dus een felle lamp laten branden, en het licht daarvan in een lichtstraal ergens heen sturen. Elders kunnen we die lichtstraal opvangen met een zonnecel, die er elektriciteit van maakt.

We hebben de elektriciteit nu dus draadloos vervoerd (via licht). Disney heeft een technologie ontwikkeld waarmee een volledige kamer van draadloze stroom kan worden voorzien. Stopcontacten en verlengkabels worden hierdoor verleden tijd.

Eric Giler wil onze bekabelde levens ontwarren met kabelvrije elektrische energie. Het lijkt ie Geen snoeren meer nodig met draadloze elektriciteit ts voor de verre toekomst: draadloze elektriciteit , in navolging van draadloos internet. Dankzij doctor Katie Hall wordt dit echter mogelijk, misschien zelfs op vrij korte termijn!

Doctor Katie Hall ontdekte het bij toeval. In een kamer die vol lag met koperen spiralen, . In opdracht van het Japanse ministerie van Binnenlandse Zaken en Communicatie heeft Toshiba een onderzoeksvoorstel en een opzet opgesteld voor de manier waarop de draadloze overdacht van elektrische energie kan worden gestandaardiseerd. WiTricity werkt samen met een ontwikkelaar van hartpompen om een model te ontwikkelen dat draadloos herladen kan worden.