Connector ability

Eerlijk en betrouwbaar cognitieve capaciteiten testen? Los van taal en culturele achtergrond. Deze intelligentietest meet hoe snel en gemakkelijk u bepaalde vragen oplost. Intelligentie voorspelt het gemak en de snelheid waarmee u nieuwe problemen kunt oplossen en nieuwe informatie eigen kunt maken.

Om een indruk te krijgen van wat u te . De test meet de algemene intelligente van een kandidaat.

Het meet deze intelligentie door verschillende soorten vragen. Dit zijn Cijferreeksen, Figuurreeksen en Matrix-vragen. Moet jij binnenkort een Connector . Take the exam with the same time constraints and questions types!

Frequently Asked Questions. Dit rapport is automatisch gegenereerd. PiCompany is een 1 dochter van GITP.

Om als kandidaat een indruk te krijgen van de soort testen die u kunt verwachten, kunt u de onderstaande oefentesten maken. Het gaat hierbij om voorbeelden.

Deze hoeven niet te corresponderen met de test op de dag zelf. Ability voorspelt het gemak en de snelheid waarmee je oorzaak- gevolg relaties, patronen en cijferreeksen vragen beantwoordt. In een selectie procedure wilt u snel een betrouwbare selectie kunnen maken op basis van het algemene intelligentieniveau van kandidaten. Verandering van de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt wordt krapper en verandert van samenstelling.

Deze samenstelling kenmerkt zich door een steeds internationaler karakter. Deze capaciteitentest meet de algemene intelligentiefactor en hoe goed je in staat bent om snel en gemakkelijk nieuwe opgaven op te lossen. Adaptieve cognitieve vaardighedentest met drie subtests: Figurenreeksen, Matrices en Cijferreeksen. Omdat het een per computer af te nemen.

Referenties: Maij-de Meij, A. We have a client with the following use-case. They have about 7sites where they run testing services. They use Laserfiche Forms to fill out the test form.

They also have a testing software. Currently they are filling out the LF Form and then putting in a lot of the same data into the testing software.