Bio elektrische impedantie

Doel van het meetinstrument. Berekenen van de lichaamssamenstelling op basis van een Bio Elektrische Impedantie meting op kHz. Je meet de impedantie en berekent de vetvrije massa.

Standard Operating Procedures. Meting lichaamssamenstelling middels bio – elektrische impedantie. UMC Utrecht afdeling Diëtetiek.

Het meten van de lichaamssamenstelling met behulp van bio – elektrische impedantie geeft informatie over de hoeveelheid vetmassa ( vetweefsel) en vetvrije massa van het lichaam. Deze gegevens worden gebruikt bij het bepalen van . Tijdens de consultaties wordt er gebruik gemaakt van verschillende meetinstrumenten om een zo volledig mogelijk beeld te bekomen van de lichaamssamenstelling van de cliënt of patiënt. Hieronder een woordje uitleg. BIA staat voor Bio Elektrische Impedantie Analyse.

Bio – elektrische Impedantie. Celgezondheid en lichaamssamenstelling kunnen hiermee worden gemeten. In overleg met u wordt soms een meting van uw lichaamssamenstelling uitgevoerd.

Deze meting wordt meestal bij mensen met COP ondervoeding of om een speciale reden gedaan. De meting is gebaseerd op de elektrische geleiding van een wisselstroom door uw lichaam, dan wel het bieden van weerstand daartegen. Stelling: Kennis van de achtergrond van bio – impedantie en validiteit van de gebruikte apparatuur is een voorwaarde om meetuitkomsten zinvol te interpreteren. Paul Hulshof Bij impedantie meet je in principe weerstand van het lichaam tegen een elektrische wisselstroom.

Vervolgens worden middels . Bij bio – elektrische impedantie analyse wordt een zeer kleine elektrische stroom die door het lichaam van de proefpersoon. BIA monitors eigenlijk het meten van de totale lichaam water in het lichaam van een . Bij de beoefening van fitness wordt soms regelmatig het vetpercentage getest. Dit gebeurt met zogenaamde bio – elektrische impedantiemeting. Deze methode wordt afgeraden voor pacemaker en ICD-dragers.

Ze kan bijvoorbeeld het pacen verstoren wat erg vervelend is als men pacemakerafhankelijk is. Iets wat niet valt af te leiden uit enkel een vetplooimeting in combinatie met . Huidplooi metingen (VM, VVM). Voordelen bio- impedantiemeter. Snel en eenvoudig uit te voeren. Niet belastend voor patiënt.

Resultaten direct beschikbaar. Mogelijkheid om vaker te . ACHTERGROND : Amyotrofe Lateraal Sclerose (ALS) is een ongunstig evoluerende neurologische aandoening die . Het zal duidelijk zijn dat afwijkingen van de aanname van een constante hydratatiegraad van de nauwkeurigheid van de bio – elektrische impedantiemethode kan aantasten. Bij een patiënt met ernstige oedeem bijvoorbeeld zal het percentage water in de vetvrije massa hoger zijn dan de aangenomen. Experts van de laatste jaar in niet-invasieve lichaamssamenstelling meten, is ons Bodystat verhaal internationale bekendheid omvatte voor haar medisch onderzoek en fitness gebruik van bio – elektrische impedantie voor de analyse van de lichaamssamenstelling. Welkom bij Bodystat, een bedrijf dat zich toelegt op de . Met de bio – elektrische impedantieanalyse (BIA) kunnen de hoeveelheid vet, de vetvrije massa en de . Het bepalen van de lichaamssamenstelling, met name de vetvrije massa ( = VVM ). Het onderzoek kan verricht worden door alle medewerkers van de longfunctie-afdeling.

COPD-patiënten met een verwachte lage VVM. Veel lichaamsvet schalen gebruiken bio – elektrische impedantie analyse. De definitie van BIA zal u helpen om te bepalen of een BIA schaal voor u geschikt is. Het gebruik van de bio – elektrische impedantiemeter in de diëtististische praktijk is in opkomst.

We willen graag meer inzicht in de lichaamssamenstelling om de voedingstoestand goed te kunnen diagnosticeren en de behandeling beter te kunnen evalueren. Informatie over de vetmassa en vetvrije massa is zeer relevant bij .